Zwroty

  1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli jest to standardowy produkt dostępny w ofercie producenta, przez okres 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podawania jakichkolwiek powodów.
  2. Zakupiony towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o decyzji o odstąpieniu od umowy.
  3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmiany wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
  4. Zwracany towar należy odesłać na adres Stitch Beata Wensław, Aleja Niepodległości 690/79, 81-853 Sopot.
  5. Po otrzymaniu przesyłki z towarem Klientowi zostaną zwrócone wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia mu Towarów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Klient.
  6. Koszt odesłania Towaru przez Klienta, będącego konsumentem, ponosi Klient.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość zwrotu nie obejmuje projektów indywidualnych, które zostały wykonane na zamówienie, według specyfikacji konsumenta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.